INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH


25 lipca 2013

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
Tel. 2(6) 185 13 00
Fax.(22) 836-44-71
e-mail: poczta@itwl.pl
www.itwl.pl

 

Dyrektor-KOWALSKI Mirosław

Badania badawczo-rozwojowe, konstrukcyjne, ekspertyzy na potrzeby lotnictwa cywilnego i wojskowego.