INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO


25 lipca 2013

ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
Tel. (0-22) 811-12-31
Fax. (0-22) 811-07-99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl

 

Dyrektor Naczelny- BAJDOR Krzysztof

Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie technologii, wydawanie ekspertyz i opinii związanych z:

  • obronnością kraju i służbami państwowymi,
  • wdrażaniem i przestrzeganiem Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej,
  • bezpieczeństwem procesowym i chemicznym,
  • bezpieczeństwem transportu materiałów niebezpiecznych (RID i ADR ),
  • identyfikacją, oceną i likwidacją zagrożeń oraz zakłóceń wywoływanych zjawiskami elektryczności statycznej w różnych dziedzinach gospodarki narodowej,
  • technologiami materiałów wysokoenergetycznych, w tym materiałów wybuchowych -kruszących, stałych paliw rakietowych, mas pirotechnicznych i prochów.