INSTYTUT LOTNICTWA


25 lipca 2013

Al. Krakowska 110/114
02-253 Warszawa
Tel. (0-22) 846-00-11
Fax. (0-22) 846-44-32
e-mail: ilot@ilot.edu.pl
www.ilot.edu.pl

 

Dyrektor- STĘŻYCKI Paweł

Prace badawczo- rozwojowe, projektowe, konstrukcyjne, których celem jest rozwój lotnictwa i dziedzin pokrewnych w Polsce.