HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A.


8 sierpnia 2013

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 813-51-84
Fax. 15 844-23-06
e-mail: hsj@hsjsa.pl
www.hsjsa.pl

 

Prezes- MAJ Wojciech

Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna utworzona w wyniku szeregu przekształceń organizacyjno – własnościowych wchodzi w skład grupy kapitałowej Cognor S.A. i kontynuuje 70-letnią tradycję produkcji stali jakościowych oraz wyrobów walcowanych w Stalowej Woli.