Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw


25 lipca 2013

ul. Forteczna 12/14
61-362 Poznań,

tel.: (61) 8790517
fax: (61) 8793012
e-mail: jbi@man.poznan.pl
www.claio.poznan.pl

 

Prezes- KOPCZYK Maciej

Opracowywanie nowych chemicznych źródeł prądu; badania surowców, materiałów, półfabrykatów i wyrobów; informacja naukowo-techniczna i poradnictwo normalizacyjne; badanie czystości patentowej wyrobów, urządzeń i technologii; doradztwo techniczno-technologiczne; projektowanie i wdrażanie systemów jakości; wykonawstwo oprzyrządowania.