BIPROMASZ BIPRON TRADING Sp. z o.o.


8 sierpnia 2013

ul. Chmielna 5/7
00-021 Warszawa,
tel. (022) – 827 46 75
e-mail: bbt@bbt.pl

 

Prezes- WARZYSZYŃSKI Artur

Firma handlowa, specjalizująca się w obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz technologią o tym przeznaczeniu.