AVIOMET Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo – Produkcyjne


8 sierpnia 2013

Płk. K. Leskiego 9
01-485 Warszawa
Tel. (0-22) 838 02 00 wew. 18
Fax.(0-22) 22 203 43 81
e-mail: office@aviomet.pl
www.aviomet.pl

 

Prezes- KOMUCH Lechosław

Prace badawczo-rozwojowe oraz produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych i innego przeznaczenia do zastosowania w meteorologii, systemów sondażowych dla artylerii, jak również działalność usługowa w zakresie ich instalowania, konserwacji i naprawy.