AVIO POLAND Ltd.


8 sierpnia 2013

ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko Biała
Tel. 33 813 40 12
Fax. 33 813-21-28
sekretariat@aviogroup.com
www.aviopolska.pl

 

Prezes- BERTAINA Roberto

Avio Polska koncentruje się na działalności produkcyjnej realizowanej w Centrum Produkcyjnym oraz działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego