ARMINEX TRADING Sp. z o.o.


8 sierpnia 2013

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa (budynek Intraco, piętro 31)
Tel. 22 860-68-78
Fax. 22 860-68-77
e-mail: office@arminextrading.eu
www.arminextrading.eu

 

Prezes- BACZYŃSKI Roman

Firma zajmuje się handlem wyposażeniem specjalnym, m.in. takimi produktami jak granatniki 40mm czy urządzenia do oczyszczania skażonej wody.