ARLEN S.A.


8 sierpnia 2013

ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa
Tel. 22 5305901-(06)
Fax. 22 5305907
e-mail: arlen@arlen.com.pl
www.arlen.com.pl

 

Prezes- TABACZYŃSKI Andrzej

Firma Arlen specjalizuje się w produkcji odzieży dla służb mundurowych: policji, sił zbrojnych, straży granicznej (m.in. mundury polowe, mundury bojowe, kombinezony) oraz odzieży specjalnej – dla użytkowników o wysokich wymaganiach BHP, straży pożarnej (odzież trudnopalna, kwasoodporna, antyelektrostatyczna), a także korporacyjnej i medycznej.