ANDROPOL S.A.


8 sierpnia 2013

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Tel. 85 877 21 38, 85 877 21 21
Fax. 85 653 11 59
e-mail: biuro@andropol.com.pl
www.andropol.com.pl

 

Prezes- ŁUKAWSKI Grzegorz

Firma jest uznanym producentem tkanin dla wojskowych mundurów, wykorzystywanych przez polskie siły zbrojne, policję, straż graniczną oraz użytkowników zagranicznych.