Z życia Izby


10 kwietnia 2024
We wtorek 26 marca 2024 roku LIM Center Sp. z o.o., będąca właścicielem hotelu MARRIOTT, zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 65/79 oraz Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju podpisały umowę, obowiązującą do 31 marca 2025 roku, dotyczącą wynajmu pokoi hotelowych po preferencyjnej cenie.
10 kwietnia 2024
Odpowiadając na pismo Polskiej Izb y Producentów na Rzecz Obronności Kraju w sprawie odblokowania dostępu do „Rejestru przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” umieszczonego na stronach internetowych MSWiA, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA Pan Sylwester SAWICKI poinformowała Izbę, że:
8 kwietnia 2024
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonała wyboru na stanowiska członków zarządu spółki. Zostali nimi pan Arkadiusz BĄK, pan Marcin IDZIK oraz pan Piotr ZAWIEJA.
8 kwietnia 2024
W piątek 5 kwietnia  br. 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o zawarciu umowy z Grupą WB w sprawie realizacji usługi serwisu ZZKO Topaz, który znajduje się na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego.
8 kwietnia 2024
Są już dostępne dwa opracowania na temat: „Polski Przemysł Obronny. Ogólna Sytuacja ekonomiczno-finansowa  (1.01.2014 r.  -  31.12.2022 r.)” w wersji pełnej i skróconej oraz „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w latach 2014 – 2022. Ogólna ocena wyników ekonomicznych”
29 marca 2024
III Międzynarodowe Targi POLSECURE odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2024 roku. na terenie Targów Kielce.    Szeroko pojęte bezpieczeństwo wciąż jest tematem ważnym i aktualnym. Trzecia edycja targów POLSECURE zapowiada się bardzo interesująco. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerem strategicznym targów jest Grupa WB. Targi POLSECURE będą doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą firm, specjalizujących się w produkcji wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzeniu czy kontroli, ale także do wymiany doświadczeń i rozmów o rzeczywistych potrzebach służb mundurowych.
29 marca 2024
W czwartek 14 marca Polska, po spełnieniu wszystkich testów interoperacyjności, uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Tym samym system TOPAZ potwierdził nadany mu przez Wojsko Polskie status narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia.
29 marca 2024
W połowie marca linię produkcyjną opuścił tysięczny bezzałogowiec FlyEye w odmianie 3.x. Ogromna liczba systemów dostarczonych w krótkim czasie, to potwierdzenie szybkiej rozbudowy potencjału wytwórczego GRUPY WB.    FlyEye został opracowany przez inżynierów gliwickiej spółki Flytronic, wchodzącej w skład GRUPY WB. To najbardziej zaawansowany na świecie bezzałogowy system rozpoznawczy w swojej klasie w całości skonstruowany i wytwarzany w Polsce. FlyEye może działać w najtrudniejszych warunkach w dzień i w nocy, nawet przy całkowitym zakłócaniu łączności lub systemów nawigacji satelitarnej. FlyEye został sprawdzony bojowo w najtrudniejszych warunkach – konfliktu o wysokiej