WCBKT SA ponownie członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

25 kwietnia 2024

W środę 24 kwietnia w siedzibie Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA odbyła się uroczystość ponownego przyjęcia WCBKT SA do Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

   W uroczystości ze strony WCBKT SA wzięli m.in. udział: Pan Artur GAŁĘZOWSKI, Prezes Zarządu oraz Aleksandra SZMITKOWSKA, Kierowniczka Działu Business Development. Natomiast Izbę reprezentowali: Sławomir KUŁAKOWSKI, Prezes.

   Uczestnicy spotkania, po wręczeniu dokumentów, przedyskutowali możliwości ponownego działania Firmy WCBKT SA w strukturach Izby.

WCBKT SA

Powstanie w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, którego prawnym następcą jest Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., jest początkiem działalności Firmy.  W 2018 roku w strukturach  WCBKT S.A. utworzono Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (CDiSS NOSP).

   WCBKT S.A. jest liderem produkcji urządzeń stacjonarnych i mobilnych, które są niezbędne dla niezawodnego działania wszystkich typów statków powietrznych na polskich lotniskach wojskowych (np. LUZES w wielu wariantach) oraz producentem sprzętu wojskowego w zakresie tłumienia ognia i aktywnej obrony pojazdów (STOPFIRE).

   Firma produkuje także i kreuje nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie lotniskowego wyposażenia logistycznego, zarówno na rynek wojskowy jak i cywilny.