ROSOMAK SA ponownie członkiem Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

22 kwietnia 2024

   W czwartek 18 kwietnia w siedzibie ROSOMAK SA odbyła się uroczystość ponownego przyjęcia do Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

   W uroczystości ze strony ROSOMAK SA wzięli m.in. udział: Pan Piotr KISIEL, Prezes Zarządu oraz Michał RUMIN, szef działu marketingu. Natomiast Izbę reprezentowali: Sławomir KUŁAKOWSKI, Prezes oraz Jakub JAWORSKI, Dyrektor Generalny Izby.

   Uczestnicy spotkania, po wręczeniu dokumentów, przedyskutowali możliwości ponownego działania Firmy ROSOMAK SA w strukturach Izby.

ROSOMAK SA

   Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich powstał w 1952 roku jako Wojskowe Zakłady Mechaniczne i posiada wieloletnie tradycje w remontach, modernizacjach oraz produkcji wyrobów specjalnych dla wojska. Spółka rozpoczęła działalność naprawami i modernizacjami czołgów T-34. W latach 60-tych nastąpiły prace nad czołgami T-55 i T-55A które pozwoliły na zmodernizowanie tego sprzętu do wersji T-55AM.

   W 1996 roku rozpoczęły się prace nad modernizacją pojazdu rozpoznawczego BRDM-2. W sumie dla sił Zbrojnych RP Firma dostarczyła ponad 200 pojazdów tego typu.

   W 2002 roku Firma zaoferowała nowy pojazd 8×8, bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Do chwili obecnej ROSOMAK SA dostarczył siłom zbrojnym RP ponad 900 Kołowych Transporterów Opancerzonych w różnych wersjach.

   W roku 2014, biorąc pod uwagę znakomitą opinię i rozpoznawalność produktu, spółka zmieniła swoją nazwę z „Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.” na „Rosomak S.A.”

   W sierpniu 2023 roku Firma podpisała kontrakt z Agencją Uzbrojenia na dostawę ok. 400 lekkich pojazdów rozpoznawczych LPR 4×4 dla Wojska Polskiego „LEGWAN”.