POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY. OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA za lata 2014 – 2022.

8 kwietnia 2024

   Od 8 kwietnia br. są już dostępne dwa opracowania na temat: „Polski Przemysł Obronny. Ogólna Sytuacja ekonomiczno-finansowa  (1.01.2014 r.  –  31.12.2022 r.)” w wersji pełnej i skróconej oraz „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w latach 2014 – 2022. Ogólna ocena wyników ekonomicznych”.

   Osoby i firmy zainteresowane pozyskaniem (odpłatnie) tych opracowań są proszone o kontakt z Sekretariatem Izby: tel. kom. 602 391 862 lub e-mail: izba@przemysl-obronny.pl.

   Koszt pierwszego opracowania w wersji pełnej: 5.000,00 PLN netto; w wersji skróconej: 3.000,00 PLN netto. Natomiast koszt opracowania dot. PGZ SA wynosi 3.500,00 PLN netto.