NEFAB nowym członkiem Izby

25 stycznia 2024

W czwartek 25.01.2024 roku, w siedzibie Sekretariatu Izby odbyło się uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających przyjęcie do Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju firmy NEFAB PACKAGING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kowale.

W uroczystości ze strony nowego członka Izby wzięli udział: Pan Artur KARNECKI, dyrektor zarządzający, Pan Tomasz PIENIĄŻEK, menadżer ds. sprzedaży krajowej oraz Pan Dariusz KARWIŃSKI, menadżer ds. rynku obronnego. Izbę reprezentował Sławomir KUŁAKOWSKI, prezes.

Uczestnicy spotkania, po wręczeniu dokumentów, przedyskutowali możliwości działania firmy NEFAB PACKAGING POLAND Sp. z o.o. w strukturach Izby oraz zakres ewentualnej kooperacji logistycznej z przemysłem zbrojeniowym.

NEFAB PACKAGING POLAND Sp. z o.o.

Analizując nadchodzące trendy w przemyśle opakowaniowym NEFAB już od kilku lat z powodzeniem realizuje strategię Kompleksowych Systemów Opakowań . Na ofertę składa się :

•     analiza potrzeb klienta

•      opracowanie najbardziej efektywnego rozwiązania opakowania

•      logistyka opakowań

•       konsultacje oraz analiza wyników wprowadzonych rozwiązań

Dzięki międzynarodowej strukturze, NEFAB z powodzeniem współpracuje klientami o zasięgu lokalnym i ponadnarodowym oferując komfort oraz efektywność kooperacji. Obecnie oferta NEFAB adresowana jest do ponad 35 krajów prawie na wszystkich kontynentach.