Zmiana Rady Nadzorczej w PGZ SA

12 lutego 2024

W poniedziałek, 12 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonało zmian w Radzie Nadzorczej spółki.

W skład Rady Nadzorczej PGZ S.A. powołano pięciu nowych członków:

  • Artur KOŁOSOWSKI – Przewodniczący RN;
  • Tomasz SIEMIĄTKOWSKI – Wiceprzewodniczący RN;
  • Jakub GOŹDZIKOWSKI – Sekretarz RN
  • Tomasz KOŁODZIEJ – członek RN;
  • Zbigniew LECIEJEWSKI – Członek RN;

Wcześniej ze składu Rady Nadzorczej PGZ S.A. odwołano pięcioro dotychczasowych członków. Należeli do niej: Wojciech Dąbrowski (przewodniczący), Paweł Sobczyk, Jolanta Lewandowska, Agnieszka Bolesta i Karol Zygo.

Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego.

PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze. Oferta grupy obejmuje: nowoczesne systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny, optoelektronikę, kołowe transportery opancerzone, artylerię lufową, bezzałogowe systemy powietrzne i systemy zarządzania polem bitwy. Nasze produkty oparte są na polskiej myśli technologicznej i współpracy ze światowymi liderami sektora obronnego. Są opracowywane i produkowane pod nadzorem doświadczonych inżynierów, konstruktorów i specjalistów.