WZL Nr 1 S.A. i Lockheed Martin otwierają w Dęblinie nową linię produkcyjną.

10 czerwca 2024

W czwartek 6 czerwca 2024 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1) wraz z Lockheed Martin świętowały otwarcie linii produkcyjnej kontenerów startowych pocisków Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Powstanie linii jest efektem wieloletniej realizacji zobowiązań offsetowych I fazy Programu WISŁA. WZL1 uczestniczą w Programie jako członek konsorcjum WISŁA, w skład którego wchodzą spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

   WZL1 uruchomiły nowy obiekt i linię produkcyjną, co umożliwia wytwarzanie kontenerów startowych pocisków PAC-3 MSE. Kontener startowy jest główną obudową konstrukcyjną kanistra dla rakiety przechwytującej PAC-3 MSE. Wyrzutnia i kanister pozwalają na bezpieczny transport i ochronę rakiety przechwytującej do momentu rozpoczęcia jej misji.

   Nowa linia wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię i sprzęt umożliwiający produkcję kontenerów startowych. Zakłady uzyskały certyfikaty Rządu USA oraz Lockheed Martin uprawniające do rozpoczęcia produkcji.

   „Gratulujemy WZL1 sukcesu i dołączenia do wąskiego grona certyfikowanych poddostawców komponentów systemu PATRIOT w ramach Grupy PGZ” – powiedział Krzysztof Trofiniak, Prezes Zarządu PGZ S.A. „Oczekujemy długoterminowego partnerstwa biznesowego z Lockheed Martin, wspierającego bezpieczeństwo narodowe Polski i eksport kontenerów startowych do innych użytkowników PAC-3 MSE na całym świecie”.

   Nowa zatwierdzona linia produkcyjna WZL1 pozwala im dołączyć do globalnego łańcucha dostaw PAC- 3 MSE, aby wspierać naszych klientów na całym świecie.

   W czerwcu 2023 roku Lockheed Martin udzielił WZL1 dwóch zamówień na kontenery startowe pocisków PAC-3 MSE. Spółka ma zakończyć produkcję pierwszych egzemplarzy do września 2024 roku.