WCBKT z nowymi zamówieniami na 2024 rok

6 czerwca 2024

Na podstawie umowy z Agencją Uzbrojenia zawartej w dniu 27 maja br. WCBKT dostarczy SZ RP w 2024 roku trzy (3) urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych: 1 szt. lotniskowego urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów (LUZES V/N) oraz   urządzenie zasilania elektroenergetycznego LUZES V/N oraz dwie lotnicze sprężarki powietrza LSP/N, specjalnie przystosowane do eksploatacji: Mi-24, W-3, M-28, M-346, F-16, Boeing 737-800, Gulfstream G550.

   Obecnie w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych RP użytkowane jest ponad 30 szt. tego rodzaju zasilaczy elektroenergetycznych oraz niecałe 20 szt. sprężarek powietrza.

   WCBKT spełni wysokie oczekiwania Sił Zbrojnych RP, produkując specjalistyczny sprzęt o szczególnych warunkach technicznych, spełniający wszystkie normy jakości i bezpieczeństwa, dedykowany do eksploatacji statków powietrznych użytkowanych w SZ RP, m.in.: Mi-24, W-3, M-28, M-346, F-16, Boeing 737-800, Gulfstream G550, jak również dostosowany do przewozu wojskowymi samolotami transportowymi tj. C-295M na potrzeby ćwiczeń, dyslokacji wojsk, misji pokojowych lub działań bojowych.