Spotkanie koordynacyjne wiceministra ON Pawła BEJDY z przedstawicielami WB Electronics i PGZ.

15 czerwca 2024

   We wtorek 11 czerwca 2024 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł BEJDA, spotkał się z przedstawicielami zarządów WB Electronics i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spotkanie odbyło się w związku z wyborem produktów obu spółek do udziału w unijnym programie wspólnych zakupów wojskowych Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIRPA).

   Głównym celem spotkania było omówienie możliwości współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z innymi krajami Unii Europejskiej, a także wzmocnienie krajowego potencjału obronnego poprzez innowacje technologiczne i modernizację sprzętu wojskowego.

   Przedstawiciele WB Electronics i PGZ przedstawili plany na przyszłość, w tym rozwój bezzałogowych systemów bojowych, nowoczesnych systemów komunikacji i zarządzania polem walki, a także zaawansowanych systemów obrony powietrznej.