Minister Spraw Zagranicznych Radosław SIKORSKI w siedzibie WB Electronics

6 czerwca 2024

W środę 29 maja br. delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ministrem Radosławem Sikorskim na czele odwiedziła spółkę wiodącą GRUPY WB. Podczas wizyty w Ożarowie Mazowieckim przedyskutowano zagadnienia budowy systemu bezpieczeństwa regionu, wsparcia działań eksportowych i współpracy przemysłowej, w tym udziału we wspólnych projektach w ramach Unii Europejskiej.

   Goście mieli okazję zobaczyć najnowsze rozwiązania GRUPY WB, w tym systemy bezzałogowe, i zapoznać się z szeroką ofertą wyrobów opracowanych dla bezpieczeństwa Polski.

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych odgrywa ogromną rolę we wsparciu eksportu polskiego przemysłu. Polska dysponuje zaawansowanymi technicznie wyrobami wojskowymi, sprawdzonymi i docenionymi przez użytkowników w najtrudniejszych warunkach wojennych. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozwiązania te powinny być elementem polskiej oferty dla państw regionu.

   W dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracano uwagę na wiodącą pozycję Polski, która jest największym państwem regionu. Stale zwiększa potencjał swoich sił zbrojnych. Polska dysponuje nie tylko dużymi zdolnościami produkcyjnymi, ale i jest w wielu branżach liderem technologii. Promocja sprawdzonych wyrobów przekłada się na wzrost krajowego potencjału.    Aktywne działanie polskiej dyplomacji jest nieodzowne do odniesienia sukcesu przy występowaniu o przyznanie funduszy europejskich dla rozbudowy nowoczesnego potencjału wytwórczego w branży obronnej