Zmiany w Zarządzie PGZ S.A.

20 lutego 2024

We wtorek 20 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza PGZ S.A. odwołała prezesa, wiceprezesa i członków zarządu PGZ S.A. Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, Rada Nadzorcza delegowała prof. ucz. dr. hab. Tomasza Siemiątkowskiego.

   Zgodnie ze statutem spółki Rada Nadzorcza PGZ S.A. ogłosi w najbliższym czasie postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa oraz członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

We wtorek 20 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza PGZ S.A. odwołała prezesa, wiceprezesa i członków zarządu PGZ S.A. Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu spółki, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, Rada Nadzorcza delegowała Tomasza Siemiątkowskiego.

   Zgodnie ze statutem spółki Rada Nadzorcza PGZ S.A. ogłosi w najbliższym czasie postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa oraz członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

   Tomasz Eugeniusz Siemiątkowski (ur. 16 lutego 1970 w Płocku) – polski adwokat i nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa handlowego. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w SGH (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i studiów podyplomowych Akademia Spółek) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

   W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGZ SA. Ponownie wybrany do Rady Nadzorczej w PGZ SA 12 lutego 2024 roku.