Z OPEWI o Ukrainie

11 stycznia 2024

   W czwartek 21.01.2024 roku, w siedzibie Sekretariatu Izby, odbyło się spotkanie dyrektora wykonawczego OPEWI (Europe’s War Institute) Michaela BENHAMOU z dyrektorem generalnym Izby, Jakubem JAWORSKIM.

   Spotkanie poświęcone było stworzeniu roboczych kontaktów między w/w Instytutem a Izbą w zakresie wymiany informacji nt. rozwoju sytuacji militarno – ekonomicznej w Europie w kontekście wojny w Ukrainie i potencjalnych możliwości wsparcia inicjatyw pomocowych.

 OPEWI Europe’s War Institute

Think tank z siedzibą w Brukseli założony przez Michaela BENHAMOU , byłego doradcę politycznego UE/NATO (Kosowo, Afganistan, Libia, Bruksela), gromadzący europejskich praktyków wojennych. Jednym z dyrektorów OPEWI jest Andrzej Falkowski, emerytowany generał broni, były przedstawiciel wojskowy RP przy NATO i UE.

Celami OPEWI są:

  1. Wywieranie wpływu na unijnych i europejskich decydentów w sprawach policji i obronności ( ustawodawstwo, budżety, programy).
  2. Wspieranie współpracy i autonomii w zakresie bezpieczeństwa w Europie.
  3. Przekonanie europejskiej opinii publicznej na wszystkich platformach o konieczności finansowania i wzmacniania europejskiej obronności.