Uroczystości z okazji 105. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.

14 czerwca 2024

   We wtorek 11 czerwca 2024 roku przedstawiciele Izby wzięli udział w uroczystości z okazji 105. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO, zorganizowane przez CBW w partnerstwie z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego. 

   Ponad 200 gości, po wystąpieniu dyrektora CBW dr. Jana Tarczyńskiego oraz podsekretarza stanu w MON Stanisława WZIĄTKA, który odczytał list okolicznościowy wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława KOSINIAK-KAMYSZA, a także odczytaniu listu szefa sztabu generalnego wojska polskiego, generała Wiesława KUKUŁY, wysłuchało koncertu okolicznościowego, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Piotra RACEWICZA.