SZKOLENIA Z ZAKRESU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI (WSK)

21 czerwca 2024

   Począwszy od drugiej połowy września br. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju będzie organizować szkolenia z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), którego funkcjonowanie w firmie jest ustawowym obowiązkiem dla podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń indywidualnych i globalnych na obrót z zagranicą uzbrojeniem, a także zamierzających korzystać z krajowych zezwoleń generalnych.

   Szkolenia na różnych poziomach zaawansowania przeznaczone są dla zarządu firmy oraz pracowników różnego szczebla odpowiedzialnych m.in. za wdrożenie i utrzymanie WSK, a także działów zakupów, sprzedaży i logistyki.

   Więcej informacji na temat szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia i Konferencje”.