Rozmowy o współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy.

12 maja 2024


   Polsko-ukraińska współpraca przemysłów zbrojeniowych i wsparcie Ukrainy, w tym wykorzystanie potencjału UE do zwiększenia produkcji zbrojeniowej, wsparcie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, jak również stan realizacji wdrożonych wspólnych projektów przemysłowych i potencjalne kierunki dalszej współpracy w tym zakresie. były tematem rozmów przedstawicieli rządu i przemysłu zbrojeniowego Ukrainy w ministerstwach: Obrony Narodowej i Aktywów Państwowych, które miały miejsce 8-go maja br. w Warszawie.

   W MON z delegacją spotkał się wiceminister Paweł ZALEWSKI W MAP delegację ukraińską przyjął wiceszef resortu Marcin KULASEK, któremu podlegają państwowe spółki zbrojeniowe.

   Jak poinformowało MON, „omówiono aktualnie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP wsparcie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, jak również stan realizacji wdrożonych wspólnych projektów przemysłowych i potencjalne kierunki dalszej współpracy w tym zakresie”. Tematem rozmów były także możliwości wykorzystania instrumentów unijnych na rzecz zwiększenia potencjału produkcyjnego przemysłu obronnego.

   Rozmowy w MAP, w których wzięli udział przedstawiciele polskich firm zbrojeniowych, dotyczyły zacieśnienia współpracy w obszarach związanych z obronnością i wzmacnianiem bezpieczeństwa w regionie. Omawiano również kwestie związane z obecnymi polami współpracy i z oczekiwaniami polskiego przemysłu w relacjach ze stroną ukraińską, a także sprawy będące przedmiotem sporów we wzajemnych relacjach.

   Delegacji ukraińskiej przewodniczył Serhij BOJEW, wiceminister do spraw integracji europejskiej w Ministerstwie Strategicznych Gałęzi Przemysłu Ukrainy. Towarzyszyli mu Hanna GWOZDIAR, wiceminister do spraw strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy, Herman SMETANIN, prezes koncernu Ukraiński Przemysł Obronny S.A. oraz Wasyl ZWARYCZ, ambasador Ukrainy w Warszawie. Polski przemysł reprezentowali przedstawiciele takich firm zbrojeniowych jak: PGZ SA, NITRO-CHEM SA, MESKO SA czy WZL 1 SA.