Obrady Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG)

28 lutego 2024

We wtorek 28 lutego 2024 roku w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli rozpoczęły się dwudniowe obrady Doradczej Grupy Przemysłowej NATO (NIAG).

   Pierwszy dzień obrad odbywa się w formule rozszerzonej wraz z partnerami NATO. Natomiast drugi dzień obrad odbędzie się tylko w gronie narodowych delegacji członków NATO i będzie poświęcony m.in. wyborowi wiceprzewodniczącego NIAG, a także dyskusji nad nowymi projektami prac grup roboczych.

    Delegacji polskiej przewodniczy Jakub JAWORSKI, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.