Nowi członkowie zarządu PGZ SA

8 kwietnia 2024

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego w poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonała wyboru na stanowiska członków zarządu spółki. Zostali nimi pan Arkadiusz BĄK, pan Marcin IDZIK oraz pan Piotr ZAWIEJA.

Nowi członkowie zarządu PGZ S.A. rozpoczną pełnienie obowiązków w dniu 9 kwietnia 2024 r.

Marcin IDZIK

   Urodził się 29 lipca 1975 w Jaworznie. Jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu kontroli finansów.

   Pracę zawodową rozpoczął w samorządzie lokalnym (2003–2008). W 2008 przeszedł do struktur administracji rządowej. W 2008 został pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. procedur antykorupcyjnych.

   W listopadzie 2009 powołany na podsekretarza stanu i narodowego dyrektora ds. uzbrojenia w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiadającego za wyposażenie i modernizację uzbrojenia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP. W czerwcu 2012 złożył dymisję z pełnionej funkcji. W tym samym roku wybrany przez radę nadzorczą Polskiego Holdingu Obronnego (d. Bumar sp. z o.o.) na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. Od października 2013 do lutego 2016 prezes zarządu Polskiego Holdingu Obronnego.

   W latach 2015–2016 pełnił funkcję prezesa EuRoPol Gaz S.A. Do grupy IDS-BUD S.A. dołączył w 2018 roku, początkowo na stanowisku dyrektora ds. eksportu, a następnie DIM Construction Sp. z o.o. – spółki realizującej specjalistyczne prace na rynku budowlanym. Od 2020 pełnił również funkcję prezesa spółki IDS-BUD S.A., zajmującej się generalnym wykonawstwem projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w obszarze rozwoju sieci i obiektów energetycznych, gazowych i naftowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej, a także budownictwa kubaturowego. Był także prezesem spółki DIM Serwis Sp. z o.o., będącej dostawcą materiałów budowlanych.

   Żonaty, ma dwoje dzieci.

Arkadiusz BĄK

   Urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim. odbył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wykształcenie uzupełnił na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Podjął pracę jako oficer Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia. Następnie był głównym specjalistą ds. teleinformatyki w kieleckim oddziale Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorem Narzędziowni AG (partner Celsa HO) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

   W 2011 roku objął stanowisko dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego . W latach 2014-2015 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

   W latach 2014-2018 był radnym i przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji. W 2018 roku został radnym sejmiku VI kadencji oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. W 2021 roku został Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach as 29.06.2023 roku został przewodniczącym sejmiku świętokrzyskiego VI Kadencji (2018-2024).