Misja gospodarcza przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego do Kazachstanu (Astana)

6 listopada 2013

Daty: 6-12 październik 2013

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju wraz z ataszatem obrony oraz wydziałem promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Astanie, zorganizowali misję gospodarczą przedstawicieli firm polskiego sektora obronnego w Kazachstanie. Liczna, ponad 20-osobowa grupa osób reprezentujących różnorodne firmy polskiej branży obronnej odwiedziła stolicę państwa Astanę. Oprócz głównego punktu programu – dwudniowego seminarium poświęconego prezentacji produktów i możliwości modernizacyjnych oferowanych przez firmy sektora, przedstawiciele przedsiębiorstw odbyli liczne spotkania z reprezentantami ministerstwa obrony Kazachstanu oraz państwowej firmy Kazakhstan Engineering National Company. Co więcej, dzięki inicjatywie polskiego attaché obrony możliwym było również spotkanie z jego odpowiednikami z szeregu państw, urzędującymi w Astanie. Wspomniane seminarium przyciągnęło pokaźną liczbę przedstawicieli kazachskiego ministerstwa obrony oraz przedsiębiorstwa Kazakhstan Engineering, który, zarówno w trakcie prezentacji jak i po ich zakończeniu, wyrażali żywe zainteresowanie współpracą z firmami polskiego sektora zbrojeniowego.