Krzysztof TROFINIAK prezesem PGZ SA

22 marca 2024

W czwartek 21 marca br. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po zakończeniu postępowania konkursowego  wybrała Krzysztofa TROFINIAKA na prezesa zarządu spółki.

Zatwierdzenie nominacji przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nastąpiło w dniu dzisiejszym. Nowy Prezes Zarządu PGZ S.A. zacznie pełnienie obowiązków w dniu 25 marca 2024 r.

Krzysztof TROFINIAK

urodził się w 1962 w Legnicy. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej (1988) i Akademię Ekonomiczną w Krakowie (ekonomika i zarządzanie – 2023).

   Od początku kariery zawodowej związany z Hutą Stalowa Wola. Pracę rozpoczął jako konstruktor badacz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych. Potem był szefem biura konstrukcyjnego. W hucie zajmował stanowisko szefa produkcji. Kierował spółką handlową Dressta, a potem szefował spółce Trading, zajmującej się montażem ładowarek i spychaczy. Po przyłączeniu Tradingu do huty, został członkiem zarządu do spraw handlowych. W latach 2008-2014 prezesem, dyrektorem generalnym Huty Stalowa Wola S.A.

   W okresie zarządzania HSW S.A. odbudował pozycję zakładu w polskiej zbrojeniówce. Nadzorował i realizował procesy pozyskiwania i wdrożenia kluczowych dla dalszego rozwoju firmy prac badawczo-rozwojowych (KRAB, RAK, KRYL, BORSUK i inne).

   Od grudnia 2014 roku do grudnia 2015 roku był członkiem zarządu PGZ SA odpowiedzialnym za handel i marketing. Od 2017 był prezesem Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o.