Jubileusz 20-lecia powstania PIPnROK (03.12.2015)

10 grudnia 2015

Dnia 3 grudnia 2015 roku w hotelu Gromada Airport w Warszawie miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.
Wzięło w niej udział około 250 gości reprezentujących firmy zbrojeniowe z całej Polski – w szczególności członków Izby – przedstawiciele Sejmu RP, Senatu RP, ambasad, ministerstw, agencji, służb i innych podmiotów administracji państwowej. Podczas jubileuszu przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej wręczył 9 osobom (w tym Prezesowi PIPnROK oraz 2 pracownikom Izby) odznaczenia za zasługi dla obronności kraju.