Komisja ds. Strategii Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego


Przewodniczący: Sławomir KUŁAKOWSKI
Sekretarz: Jakub JAWORSKI
Tel. 6344778
j.jaworski@przemysl-obronny.pl

Zakres działania:

 • prezentacja aktualnych problemów związanych z działalnością gospodarczą w sektorze obronnym,
 • polityka podatkowa,
 • funkcjonowanie sfery budżetowej,
 • system ubezpieczeń społecznych,
 • polityka celna,
 • funkcjonowanie rynku kapitałowego,
 • problematyka komercjalizacji i prywatyzacji,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • inwestycje zagraniczne,
 • monitoring i popularyzacja prawa gospodarczego dotyczącego sektora obronnego,
 • opiniowanie projektów regulacji prawnych związanych z sektorem obronnym,
 • ocena realizacji i nowelizacji ustaw związanych z sektorem obronnym,
 • ocena programów administracji państwa i samorządów regionalnych związanych z rozwojem przemysłowego potencjału obronnego,
 • problemy zatrudnienia oraz sytuacja kadrowa w restrukturyzowanych firmach przemysłowego potencjału obronnego,
 • ocena stanu realizacji strategii przekształceń przemysłowego potencjału obronnego,
 • ocena polityki gospodarczej państwa w stosunku do przemysłowego potencjału obronnego i opracowywanie raportów na temat aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej ppo.