Ministerstwo Rozwoju

11 lutego 2016

 Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że na wsparcie promocji eksportu polskiego przemysłu obronnego będzie przeznaczona kwota co najmniej 13,5 mln zł – zapewnił Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceminister rozwoju.   Deklaracja ta zapadła podczas drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds.  Wsparcia Przemysłu Obronnego które odbyło się w dniu 10.02.2016 roku. Zespół negatywnie ocenił decyzję poprzedniego kierownictwa  MG o nie przyznaniu  środków  w nowej perspektywie unijnej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój .  Dodać należy, że Branżowy Program Promocji który odbył się w latach 2012-2014 został pozytywnie oceniony  przez branżę zbrojeniową i przyniósł wymierne korzyści.   Powyższa deklaracja wiceministra jest efektem wielomiesięcznych starań Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju o przywrócenie programu promocji eksportu dla  przemysłu obronnego.