Chemss2016

2 lutego 2016

Wykorzystanie technologii i sprzętu podwójnego przeznaczenia w umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego – perspektywiczny kierunek rozwoju polskiego sektora obronnego i współpracy na szczycie bezpieczeństwa chemicznego – Chemss2016.

Dzisiaj obiekty chemiczne i instalacje infrastruktury krytycznej chronić trzeba jak obiekty wojskowe. W polskim sektorze obronnym istnieją liczne rozwiązania i technologie i sprzęt podwójnego przeznaczenia, które mogą i powinny być wykorzystane w umacnianiu bezpieczeństwa przemysłowego, w tym chemicznego i przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym.

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS), podjęły współpracę na rzecz wsparcia polskich producentów techniki wojskowej w opracowywaniu i rynkowym wdrażaniu rozwiązań technicznych, doradztwa i szkoleń, w umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. W tym celu Izba i Centrum podpisały w dniu 19 stycznia 2016 porozumienie o współpracy.

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, która w roku 2015 obchodziła 20-lecie istnienia, aktywnie włączy się w kreowanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i wykorzystania w tym celu istniejących technologii i sprzętu podwójnego przeznaczenia oraz potencjału badawczo-rozwojowego. Izba będzie ściśle współpracować w tym zakresie z Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie.

Izba włączyła się jako wiodący partner w przygotowanie i przeprowadzenie światowego kongresu na temat bezpieczeństwa chemicznego oraz towarzyszącym im targom bezpieczeństwa chemicznego, które odbędą się w Kielcach, w dniach 18-20 kwietnia, 2016.

Chemss2016 (www.chemss2016.org) oraz Targi Bezpieczeństwa Chemicznego będą świetną okazją do zaprezentowania potencjału produkcyjnego i potencjału innowacyjności polskich firm w bezpieczeństwie chemicznym i ochrony przed zagrożeniami chemicznymi.